Teamleider 38 uur MBO-3 of 4 niveau, ervaring in Retail is een pre

Positie van de functie in de organisatie

Werkt direct onder leiding van de eigenaren

Doel van de functie:

Het leiden en (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden binnen het filiaal, teneinde de
doelstellingen voor omzet en rendement te continueren / behalen.

Typering van de activiteiten

A. Verkoop

– Voert werkzaamheden uit volgens dagplanning.
– Adviseert en bedient klanten waar nodig, handelt bijzonderheden af op klantgerichte wijze.
– Draagt zorg voor kwalitatief goede verkoop.
– Voert alle voorkomende winkelwerkzaamheden uit, coördineert en stuurt waar nodig bij.

B. Goederen

– Draagt mede zorg voor het voorraadbeheer, de bestellingen en de lokale aanpassingen d.m.v. een PDA  volgens geldende richtlijnen.
– Draagt mede zorg voor een adequate goederenstroom in het filiaal.

C. Presentatie

– Geeft instructies voor en controleert de kwaliteit van de opmaak, presentatie, om- en afprijzing aan de hand van de geldende richtlijnen. Houdt het filiaal op orde.

D. Winkelmanagement

– Draagt zorg voor de totale rooster-/personeelsplanning volgens urenregistratiesysteem.
– Bewaakt omzet- en looncomponent aan de hand van budget. Analyseert de omzetgegevens en doet voorstellen ter verbetering.
– Voert TIM en POP gesprekken, motiveert en begeleidt (nieuwe) medewerkers en is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de eigen medewerkers volgens daarvoor geldende procedure.
– Draagt zorg voor de selectie van alle verkoopmedewerkers op uitvoerend niveau.
– Doet op basis van kennis en ervaring voorstellen voor plannen over omzet, voorraadbeheer, antiderving, vloergebruik en personeelsinzet van het filiaal. Geeft na goedkeuring uitvoering aan de plannen.
– Draagt zorg voor de uitvoering van het hygiëne- en kwaliteitsbeleid, het antiderving-veiligheids- en ARBO beleid voor zijn afdeling.
– Vervangt leidinggevende bij diens afwezigheid.
– Heeft het beheer van de filiaalsleutel en is oproepbaar bij calamiteiten.